KATALOG SZKOLEŃ

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

Negocjacje opierają się na pertraktacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, z których każda chce wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie.
Żeby utrzymać dobre relacje ze stroną przeciwną a tym samym osiągnąć jak największy zysk , trzeba cechować się nie lada siłą perswazji i pewnością siebie. W celu podniesienia swoich umiejętności w tym obszarze zapraszamy na oferowane przez nas szkolenie z negocjacji w biznesie.

 

 

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu poruszane są techniki wpływające na proces negocjacyjny zarówno od strony finansowej jak i relacyjnej. Uczestnicy zapoznają się
ze strategiami negocjacyjnymi (t.j unikanie, łagodzenie, kompromis, dominacja, kooperacja), które później umiejętnie za sprawą trenerów nauczą
się wdrażać w życie przy pomocy dopasowanych do tego metod komunikacyjnych. Nauczą się również kiedy ustępować w rozmowie a kiedy przyjmować bardziej dominującą postawę. Trenerzy pokazują jak podczas rozmów kształtować pełną zaufania i szacunku atmosferę, która stanowi podwaliny dla korzystniejszego wyniku negocjacji, dodatkowo pomogą podopiecznym w określeniu swojego indywidualnego stylu negocjacyjnego,
co wpłynie na zwiększenie skuteczności negocjacyjnej i większą pewność siebie w przedstawianiu swoich racji

Kierując się obecnymi trendami na rynku oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów utworzyliśmy szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta. Zadowolony klient to dzisiaj podstawa dobrze prosperującej firmy, dlatego też szkolenie zostało  starannie ułożone aby uczestnicy posiedli umiejętności potrzebne do dokładnego odczytywania i  dbania o potrzeby klienta oraz wzbudzania w nim zaufania tak aby skorzystał z danych usług ponownie
a także polecił firmę innym.

 

 

 

Umiejętności:

 

Szkolenie oprócz wiedzy merytorycznej obejmuje też ćwiczenia praktyczne, które pozwalają uczestnikom przygotować się na realia pracy z klientem. Uczestnicy odgrywając różne sytuacje uczą się jak obchodzić się zarówno z łatwym jak i trudnym kontrahentem. Zapoznanie się z typologią klienta pozwala na wcześniejsze oszacowanie czego uczestnik może spodziewać się podczas rozmowy biznesowej, co skutkuje większą pewnością siebie
w negocjacjach. Na zajęciach rozwija się umiejętność stosowania języka korzyści i aktywnego słuchania niezwykle ważnego w kontakcie interpersonalnym. Trenerzy podczas szkolenia przekazują również wiedzę na temat efektywnych technik panowania nad emocjami, radzenia sobie
ze stresem oraz łagodzenia konfliktów. Uczestnicy oprócz udoskonalania obsługi klienta, przepracowują i utrwalą postawy otwartości na innych,
co pozwoli im nie tylko nabyć szacunku do osób, z którymi mają styczność ale też i do siebie. Wszystko to zwieńczone zostanie certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje.

W pracy z klientem trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze transakcje będą udane a klienci przyjaźnie nastawieni. Zdarzają się sytuacje,
że oferowany produkt bądź usługa nie spełni oczekiwań a wtedy nie obejdzie się bez reklamacji. Możemy też trafić na klienta trudnego
i roszczeniowego, który nie do końca jest skory do łatwej współpracy. Żeby taka konfrontacja przebiegła pomyślnie i bez uszczerbku na wizerunku firmy należy nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności radzenia sobie z klientem danego typu, takich umiejętności uczymy na naszym szkoleniu z reklamacji i obsługi trudnego klienta, na który serdecznie zapraszamy.

 

 

Umiejętności:

 

Jeżeli klient poczuje się źle potraktowany może później podzielić się negatywnymi wrażeniami z innymi a to może mieć zły wpływ na losy firmy,
dlatego też podczas obsługi ważne jest żeby panować nad emocjami. Uczestnicy dowiedzą się na szkoleniu jak prowadzić rozmowy reklamacyjne,
aby nie ponieść się emocjom i mieć nad nimi kontrolę a także jak dopełniać procedur reklamacyjnych. Trenerzy przybliżą odbiorcom niezwykle ważne
w tym aspekcie techniki łagodzenia konfliktów i radzenia sobie z niezadowolonym klientem. Zdobyta merytoryczna wiedza, będzie wykorzystywana
w praktyce już na zajęciach ze względu na warsztatowo- wykładowy charakter szkolenia.
Umiejętność sprzedaży jest istotną cechą dla każdego z nas. Mamy z nią do czynienia w wielu aspektach naszego życia. Sprzedaż polega
na przekazywaniu informacji w taki sposób aby nakłonić potencjalnego klienta do zakupu tego co oferujemy. Wiedzą jak należycie posługiwać się
tą umiejętnością podzielą się wykwalifikowani trenerzy na naszym szkoleniu ze skutecznej sprzedaży, na które zapraszamy.

 

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczestnicy poznają od strony teoretycznej metodologię Balanced Position Method, lejek truizmów i standardy sprzedaży wraz z jej modelami. Nasi trenerzy uczą jak stosować język korzyści i dopasowywać go do odpowiedniego typu klienta. Uczymy jak skutecznie przekonywać
do swojego produktu bądź usługi. Należy pamiętać, że podstawą sprzedaży jest znajomość potrzeb klienta, bez niej trudno zareklamować swój produkt tak aby wzbudził zainteresowanie u potencjalnego  nabywcy, dlatego też na zajęciach dużą uwagę skupia się na ‘czytaniu’ potrzeb klienta, rozmowie
z nim i radzeniu sobie z obiekcjami, które mogą wyniknąć podczas transakcji. Ponadto ze względu na wykładowo-warsztatowy charakter szkolenia,
na zajęciach praktycznych uczestnicy mają okazję wypracować swój własny, pasujący do ich branży sposób sprzedaży jakim będą się od tej pory posługiwali.


Zapraszamy na szkolenie z etycznego wywierania wpływu, gdzie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli ci wzmocnić swój autorytet wśród pracowników
i partnerów biznesowych, skutecznie wpływać na współpracowników by podejmowali określone decyzje oraz stać się bardziej wpływowym w życiu codziennym. 

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu przekazujemy wiedzę z zakresu komunikacji, psychologii, coachingu oraz sprzedaży, którą łączymy w całość i uczymy wykorzystywać
w celu efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczestnicy nauczą się technik mówienia i słuchania połączonych z narzędziami z zakresu psychologii społecznej. Szkolenie sprawi, że staniesz się wnikliwym obserwatorem i dobrym słuchaczem, co pomoże ci w byciu bardziej przekonującym podczas przedstawiania swoich racji. Trenerzy przedstawią przydatne techniki przykuwania uwagi, pobudzania ciekawości i wzmacniania koncentracji rozmówcy oraz metody stosowane przy perswazji takie jak reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, czy konsekwencja. Szkolenie pozwala wzmocnić asertywność i siłę przebicia. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać manipulację stosowaną przez innych i w odpowiedzi wpływać na nich stosując logiczną argumentację. Uczymy świadomego dobierania słów i konstruktywnego wyrażania swoich oczekiwań. Nauczymy cię budować autorytet nie tylko werbalnie ale też mową ciała. Ukazujemy jakich błędów słownych unikać w rozmowie aby nie wpłynęły one negatywnie na siłę przebicia i wiarygodność. Dzięki szkoleniu staniesz się bardziej przekonujący trzymając się zasad etyki.Dobrze przeprowadzona rozmowa telefoniczna pozwala często pozyskać klienta, uzyskać kontrakt, czy nawiązać współpracę aczkolwiek
bez bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem i opierając się tylko na informacjach przekazywanych ustnie może dochodzić do nieporozumień
i nadinterpretacji spowodowanych nie do końca klarownym przekazem. Z tego też względu stworzyliśmy szkolenie, które pomaga nabyć umiejętności niezbędne do profesjonalnej obsługi klienta za pomocą narzędzia jakim jest telefon. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli reprezentować firmę
z dbałością o jej wizerunek oraz pomoże radzić sobie z sytuacjami stresowymi i klientami różnego typu.

 

 

Umiejętności:


Na szkoleniu przedstawiane są techniki słuchania i zadawania pytań, które umożliwiają dokładną analizę potrzeb klienta i płynne prowadzenie rozmowy. Uczestnicy uczą się jakiego słownictwa należy używać a jakiego unikać, a także jak dobierać zwroty i modulować ton głosu aby zrobić pozytywne wrażenie na odbiorcy podczas rozmowy. Szkolenie pomoże im posługiwać się językiem korzyści oraz budować długotrwałe relacje
z rozmówcą. Trenerzy pokażą jak radzić sobie z trudnym bądź agresywnym klientem, jego zażaleniami i krytyką przy użyciu technik łagodzenia konfliktów i wygaszania emocji. Na koniec uczestnicy dowiedzą się jak przedstawiać oferty i rozwiązania a później umiejętnie dojść do porozumienia
z klientem.Obok zdobycia klienta i dobicia z nim targu istotną częścią procesu sprzedażowego jest obsługa posprzedażowa. Łatwiej i taniej jest zatrzymać
przy sobie klienta niż nabyć nowego, dlatego też nie należy bagatelizować tego elementu. Na tzw. Aftersales składają się reklamacje, wymiany, zwroty towaru, dostęp do informacji o statusie zamówionego produktu, bądź usługi dodatkowe. Klient oprócz satysfakcji z dokonanego zakupu powinien odczuwać dalsze zainteresowanie od strony sprzedawcy a usług dodatkowych nie odbierać jako ‘naciąganie’ go. Jeżeli chciałbyś aby klienci twojej firmy byli zadowoleni i wracali z myślą o długotrwałej współpracy zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu Blaski i Cienie Aftersales, na którym poruszamy tajniki mechanizmów posprzedażowych.

 

 

Umiejętności:

 

Szkolenie ma na celu uświadomienie pracownikom jak ważne są oczekiwania klientów i jak duży wpływ na wyniki firmy ma aftersales.
Odpowiednia obsługa posprzedażowa sprawi, że liczba dokonywanych reklamacji zmniejszy się a wzrośnie zadowolenie klientów a wraz z nim
sprzedaż usług dodatkowych. Uczestnicy nauczą się nowych standardów obsługi klienta i badania jego potrzeb przy pomocy aktywnego słuchania,
klaryfikacji i parafrazy. Trenerzy przekażą wiedzę potrzebną pracownikom do budowania wizerunku eksperta w oczach klienta. Na szkoleniu będą poruszane również aspekty radzenia sobie z trudnym klientem i stosowania asertywnej postawy. Uczestnicy zaznajomią się z techniką efektywnego przeprowadzania klienta przez proces sprzedaży a także nabędą umiejętność samodzielnego kształcenia się i doskonalenia swojej wiedzy z obsługi posprzedażowej.

W czasach gdy zewsząd jesteśmy ‘atakowani’ reklamami, na które potencjalni klienci zaczynają się uodparniać warto zastanowić się nad posiadaniem ambasadora marki. Ambasadorzy poprzez swój wizerunek i wiedzę jaką posiadają mają za zadanie wzbudzać zaufanie wśród klientów i wpływać
na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie, na którym uczymy rzetelnie i profesjonalnie reprezentować markę w wiarygodny i szczery sposób z zyskiem dla firmy.

 

 

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczestnicy w pierwszej kolejności zaznajomią się z pojęciem ambasadora marki i z tym jaką rolę odgrywa on w firmie. Następnie każdy przeanalizuje swoje mocne i słabe strony, co pomoże w kreowaniu odpowiedniego wizerunku i wymaganej postawy dla pełnienia funkcji ambasadora. Uczestnicy zapoznają się z modelami ambasadorów, obowiązkami i technikami jakie stosują a także uświadomią sobie jak ważna jest dokładna znajomość produktów i usług za promocję których są odpowiedzialni. Trenerzy pokażą jak prowadzić rozmowę z klientem aby przynosiła ona efekty
i nie odstraszała potencjalnych nabywców. Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętność dalszego, samodzielnego rozwoju oraz będą reprezentować markę według przyjętych standardów nie tylko w pracy ale też w życiu prywatnym wśród kręgu swoich znajomych.

WIZERUNEK I MARKETING

E – marketing to nic innego jak marketing stosowany przy pomocy internetu, na który składają się wszelkie działania dotyczące wprowadzania produktu bądź usługi na rynek, ich promocja oraz reklama samej firmy. Aby nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać w takim celu potężne narzędzie jakim
w obecnych czasach jest internet przedstawiamy szkolenie z e – marketingu.

 

 

Umiejętności:

 

Stosowanie marketingu internetowego pozwala na dotarcie do dużej rzeszy odbiorców przez całą dobę. Ten rodzaj marketingu umożliwia komunikację z klientami na stanowczo wyższym poziomie aniżeli tradycyjna jego forma, a co za tym idzie pozwala na dokładniejszą personalizację oferty, która staje się bardziej atrakcyjna. Aby dobrze zadbać o wspomnianą komunikację na szkoleniu uczymy jak monitorować i zoptymalizować działania w social mediach a także całościowo wykorzystywać ich potencjał. Trenerzy pokazują jak projektować i optymalizować strony www aby stały się bardziej efektywne. Uczestnicy nauczą się jak tworzyć reklamy, dobierać słowa kluczowe i pozycjonować przy pomocy Google AdWords, zdobędą też podstawy obsługi Google Tag Manager i Google Analytics co umożliwi im dokładny wgląd w wyniki ich działań i nauczy prawidłowego raportowania.

Google Ads to system reklamowy Google, który działa na zasadzie wyświetlania linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania. Dla użytkowników internetu Google to wyszukiwarka pierwszego wyboru, dlatego też jest ona doskonałym narzędziem dla promocji przedsiębiorstwa. Zapraszamy
na szkolenie, które ukaże jak efektywnie wykorzystać Google Ads w celach marketingowych.

 

 

Umiejętności:

 

Uczestnicy szkolenia poznają od podszewki system Google Ads i wszystkie jego funkcje. Na szkoleniu uczymy jak budować kampanie reklamowe
i zarządzać przeznaczonymi na nie środkami. Żeby jak najlepiej trafić do odbiorców skupimy się na obecnie obowiązujących trendach dopasowując działania pod konkretną grupę docelową odpowiadająca charakterowi firmy. Uczestnicy nauczą się tworzyć przyciągające teksty reklamowe, pozycjonować i dobierać słowa kluczowe oraz różne formy reklamy w celu efektywnej promocji przedsiębiorstwa. Trenerzy ukażą jak w celach reklamowych wykorzystuje się różne portale, a w tym serwis YouTube. Uczestnicy nauczą się śledzić aktywność odbiorców i tworzyć raporty wspomagając się narzędziem Google Analytics. Wiedza nabyta na szkoleniu pozwoli zwiększyć widoczność w internecie, co wpłynie na prestiż firmy, większą sprzedaż i wzrost liczby klientów.

Internet to doskonałe narzędzie marketingowe, ułatwia i rozszerza kontakt z klientem i daje wiele możliwości reklamy. W dzisiejszych czasach każda szanująca się firma ma swoją stronę internetową, na samym jej posiadaniu się jednak nie kończy, niezwykle istotną rolę odgrywa pozycjonowanie (SEO), które polega na posiadaniu jak najwyższej i najstabilniejszej pozycji w wyszukiwarce. Zapraszamy na szkolenie, na którym ukażemy jak optymalizuje
i pozycjonuje się strony internetowe w celu poprawienia ich widoczności.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu objaśniamy specyfikę działania mechanizmu wyszukiwarki Google, a później przechodzimy do działań dostosowujących stronę internetową do jej wytycznych. Uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień związanych z pozycjonowaniem. Trenerzy objaśnią jak dobrać
dla strony odpowiedni hosting, domenę, czy system CMS. Dalej pokażemy jak ulepszyć samą treść strony i sposób jej reklamowania żeby stała
się atrakcyjniejsza. Uczestnicy dowiedzą się jak dobierać słowa kluczowe i konstruować linki źródłowe w celu ulepszenia dostępności strony
dla użytkowników. Z racji tego, że osiągnięcie stabilnej pozycji w wyszukiwarce wymaga obserwacji i ciągłej pracy uczestnicy nauczą się jak analizować efekty wprowadzonych zmian, zaznajomią się z konkurencją i przyswoją jak na bieżąco sprawdzać widoczność prowadzonej strony.
Uczestnicy zapoznają się też z copywritingiem i content marketingiem, które mają duży wpływ na pozycjonowanie strony. Trenerzy wskażą
jakie występują możliwości, jak i ograniczenia i zagrożenia związane z inwestycją w SEO. Wiedza uzyskana na szkoleniu pozwoli na skuteczne promowanie swojej działalności w sieci.

Przedstawiamy szkolenie, dzięki któremu nauczysz się tworzyć atrakcyjne strony WWW z animacjami i innymi dodatkami, idące w parze z  bogatą
i czytelną treścią. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się tworzenia stron internetowych; marzących o pracy w roli frontend developera oraz osób, do których obowiązków w pracy zalicza się opieka nad stroną internetową firmy.

 

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczymy tworzenia stron internetowych w języku HTML i XML. Uczestnicy poznają podstawy działania WWW od strony technicznej
oraz zaznajomią się z protokołem HTTP. Trenerzy pokażą na czym polega formatowanie i jak wykorzystuje się style CSS. Uczestnicy dowiedzą się
jak rejestruje się domeny i zakłada konta na serwerze hostingowym. Na szkoleniu przedstawiamy też typowe, napotykane problemy wynikające
z niezgodności między przeglądarkami oraz ich rozwiązania. Trenerzy wytłumaczą jak działa Bootsrap i system WordPress.  Uczestnicy będą także zajmować się obróbką grafiki w celu późniejszego uatrakcyjnienia oprawy wizualnej strony,  nauczą się tworzyć takie elementy jak pokazy slajdów,
czy rozwijane menu oraz zaznajomią się z techniką Responsive Web Design, która pozwala
na dostosowywanie rozdzielczości strony do urządzenia na jakim jest wyświetlana.


Adobe Photoshop to najczęściej używany program do grafiki i obróbki rastrowej. Jeśli jesteś fotografem, ilustratorem, projektantem albo osobą,
która po prostu chce poznać tajniki tego programu zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczymy jak montować, obrabiać i retuszować obrazy cyfrowe. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi funkcjami programu
m.in. obracaniem, kadrowaniem, czy zmienianiem rozdzielczości grafiki a w dalszym ciągu przechodzą do bardziej zaawansowanych działań,
które pozwolą im z łatwością dokonywać korekty zdjęć pod względem, światła, kolorów, czy usuwania niedoskonałości jak i używać niezliczonej ilości dostępnych w programie efektów specjalnych. Liczne narzędzia programu photoshop przestaną być już tajemnicą a praca na maskach i warstwach
nie będzie sprawiała już trudności a wręcz stanie się ułatwieniem podczas pracy nad grafiką. Szkolenie to doskonała okazja dla osób, które zarówno miały już styczność z photoshopem ale nie do końca go opanowały, jak i początkujących,
którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z programem.

Rdzeniem budowania wizerunku są wystąpienia publiczne. Spotykamy się z nimi zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Nieodłączną częścią autoprezentacji jest stres, nad którym panowanie jednym osobom przychodzi gorzej niż innym. Nasze szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć samego siebie i co należy robić, aby wystąpienia publiczne nie sprawiały im już tyle trudności. Efektywna autoprezentacja nierozłącznie związana jest ze świadomym wywieraniem odpowiedniego wrażenia zarówno w sytuacjach prywatnych jak i zawodowych.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczestnicy w pierwszej kolejności analizują swoje reakcje w sytuacjach stresowych i poznają zarówno swoje mocne jak i słabe strony,
co podczas autoprezentacji jest gwarantem większej pewności siebie. Uczestnicy zapoznają się z technikami radzenia sobie ze stresem,
a także dociekają nad czym muszą popracować w celu udoskonalenia swojej prezentacji. Liczne ćwiczenia przeprowadzone podczas zajęć umożliwią wykorzystanie nabytej już wiedzy w praktyce , uczestnicy poprzez takie przygotowania zyskują poczucie bezpieczeństwa, które pozytywnie wpływa
na to jak będą się prezentować w przyszłości.

After Effects to program do tworzenia animacji, filmów, motion design, compositingu i efektów specjalnych dla wideo. Korzystają z niego zarówno pasjonaci, pracownicy branż wideo, jak i najwięksi producenci filmów pełnometrażowych. Zapraszamy na szkolenie, na którym wykwalifikowani trenerzy ukażą możliwości jakie oferuje After Effects.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z interfejsem i podstawowymi narzędziami After Effects oraz nauczą się jak konfigurować ustawienia programu
w zależności od preferencji, aby szybciej i efektywniej wykonywać swoją pracę. Trenerzy pokażą jak pracuje się na maskach, warstwach i edytorach tekstu. Uczestnicy będą konstruować prezentacje multimedialne i proste animacje. Nauczą się tworzyć postacie, wprowadzać je w ruch,
a także wyodrębniać poszczególne elementy, bądź je usuwać w już istniejących nagraniach. Trenerzy na zajęciach wprowadzą uczestników w proces tworzenia animowanych napisów i czołówek z użyciem różnych efektów specjalnych. Uczestnicy będą potrafili renderować i eksportować ukończone prace do odpowiednich plików zgodnie z istniejącymi wymogami. Program w połączeniu z różnorodną gamą efektów i pluginów daje ogromne możliwości w pracy na plikach wideo, z którymi zapoznasz się na naszym szkoleniu.

 

CorelDraw to program do grafiki komputerowej, który z każdą swoją nową wersją poszerza zasób oferowanych funkcji i zyskuje
na popularności. Jest on doskonałym narzędziem do projektowania i obróbki, a także stanowi alternatywę dla programów Adobe. Wszystkich pasjonatów grafiki oraz pracowników branż projektowych zapraszamy na szkolenie w celu poznania tajników CorelDraw.

 

 

Umiejętności:

 

Uczestnicy zaczynają od zapoznania się z różnicami występującymi między grafiką wektorową a rastrową. Trenerzy objaśnią narzędzia jakie oferuje program po czym przejdą do praktycznego ich wykorzystania w różnorodnych ćwiczeniach i zadaniach. Uczestnicy nauczą się tworzyć kształty,
figury i ilustracje wraz z ich edycją. Będą pracować na maskach i narzędziach odpowiedzialnych za dobór kolorystyki. Przyswoją jak łączyć i grupować obiekty, a także nauczą się jak estetycznie i poprawnie wykorzystywać symbole oraz tekstury. Istotną częścią projektowania są elementy tekstowe,
na szkoleniu uczymy formatowania tekstu, jego edycji i korzystania z dostępnych efektów specjalnych i ozdobników. Ważne jest żeby efekt końcowy poprawnie zachować odpowiednio do jego przeznaczenia, dlatego też trenerzy objaśnią jak eksportować i zapisywać pliki do druku, bądź internetu,
przy użyciu różnych formatów. Przyswojona na szkoleniu wiedza ułatwi samodzielną pracę z wykorzystaniem potencjału jaki oferuje CorelDraw.

Facebook obecnie liczy ponad 1,5 mld użytkowników będąc tym samym najbardziej obleganym portalem społecznościowym
w ostatnich lat. W dobie internetu można bezpiecznie stwierdzić, że jest to jedna z najskuteczniejszych istniejących platform marketingowych, dlatego też w naszej ofercie znalazło się szkolenie pod nazwą: Portal facebook jako narzędzie efektywnego marketingu w biznesie, które pozwoli zainteresowanym nauczyć się dogłębnie wykorzystywać potencjał tej strony dla promocji swojego biznesu.

 

Umiejętności:

 

Tak potężnego narzędzia marketingowego nie sposób wykorzystać w pełni bez odpowiedniej wiedzy, a nieumiejętne posługiwanie się nim wręcz może zaszkodzić firmie, aby temu zapobiec na początku uczestnicy zostają przeszkoleni z podstawowych funkcji jakie oferuje Facebook, a mianowicie uczą
się jak utworzyć stronę, grupy, bądź sklep. Na zajęciach analizuje się również regulamin portalu aby nie naruszać jego polityki i tym samym
nie zaszkodzić swojej działalności. Jednym z największych błędów jakie popełniają osoby odpowiedzialne za promocję w internecie jest brak spójności między facebook’owym profilem a stroną firmy oraz nieodpowiednie dobieranie postów, które zaburza pozytywny odbiór przez użytkowników portalu, wiedza zdobyta na szkoleniu ma na celu zapobiec właśnie takim sytuacjom. Oprócz treści bardzo istotna w marketingu jest szata graficzna, zadaniem trenerów będzie przybliżenie technik, które pozwolą wizualnie przyciągnąć rzeszę fanów. Na tym się jednak nie kończy. Zdobytą już popularność należy dobrze pielęgnować stąd istotną częścią szkolenia będzie nauka właściwego analizowania statystyk i wyciągania z nich wniosków, tworzenie skutecznych reklam, a także dbanie o płynną komunikację z odbiorcami i w konsekwencji: utrzymywanie kontaktu z nimi.

Zarządzanie organizacją

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem. W naszej ofercie znajdują się aż cztery szkolenia poruszające tę tematykę. Każde z nich zostało starannie  ułożone kierując się potrzebami naszych klientów.  

 

 

 

Trening Przywództwa:

 

Szkolenie ma na celu wyplenienie z roli współczesnego szefa XXI wieku postawy autokratycznej w stosunku do swoich pracowników. Uczymy
jak otwarcie i szeroko delegować zadaniami oraz konsultować się z podwładnymi bez utraty autorytetu. Pomagamy w pozbyciu się zachowań demotywujących i ukazujemy jak zarażać pracowników entuzjazmem i pasją. Uczestnik po odbyciu szkolenia będzie potrafił zmotywować i porwać
za sobą pracowników niezależnie od występujących między nimi różnic charakterów, czy wieku.

 

 

Skuteczne zarządzanie i delegowanie zadań:

 

Szkolenie to pozwala nabyć umiejętność zarządzania i delegowania zadaniami w sposób, który pozytywnie wpłynie zarówno na  pracodawcę,
jak i pracowników. Zdobyta wiedza pozwoli na wprowadzenie w firmie systemu opartego na motywacji i potrzebach pracowników co sprawi,
że menadżer będzie mógł w pełni skupić się na swoich zadaniach podczas gdy jego zespół będzie sprawnie działał w obszarze swoich obowiązków. Trenerzy na zajęciach przedstawią m.in. zasady Przywództwa Sytuacyjnego Blanchard’a, które charakteryzują się niezwykłą skutecznością
w praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy na szkoleniu poznają elastyczne style przywódcze i dowiedzą się jak zostać liderem w swojej firmie.

 

 

Zarządzanie Projektami:

 

Projekt można zdefiniować jako przejście z fazy pomysłu do efektu. Aby kierować projektem należy posiadać umiejętność wybiegania w przyszłość
i przewidywania rezultatów. Uczestnicy szkolenia nauczą się planowania i realizacji projektów. Będą w stanie sami identyfikować ich mocne i słabe strony. Szkolenie pozwoli  uczestnikom zapoznać się z wszystkimi występującymi procesami i procedurami zarządzania projektem. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniu unikną oni w przyszłości błędów podczas etapów ich tworzenia ponadto poznają najefektywniejsze sposoby komunikowania się z osobami zaangażowanymi w projekt aby ułatwić i przyspieszyć pracę nad projektem i zwiększyć ich motywację.

 

 

Motywacja Pracowników:

 

Zapraszamy na szkolenie łączące najnowsze rozwiązania z obszaru motywacji z praktyką zarządzania.  Ukazujemy różnice pomiędzy tradycyjnym rozumieniem motywacji a motywacją optymalną. Uczestnik dowie się jaki wpływ na motywację ma zaspokajanie poszczególnych potrzeb oraz jakie są najskuteczniejsze techniki motywowania swoich pracowników. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli obudzić w sobie chęć wydajnego pracowania
na rzecz osiągania celów firmy i gotowość do dawania z siebie więcej oraz pomocy współpracownikom.

Centrum Rozwoju i Edukacji zaprasza na coaching menedżerski na którym pomagamy menedżerom osiągnąć założone cele
i wykorzystywać w pełni ich potencjał. Wspólnie wypracowujemy rozwiązania i techniki, wspierające rozwój i wpływające pozytywnie
na efektywność pracowników.
 
 

 

Umiejętności:

 
 
 
Na coachingu skupiamy się na odpowiednim delegowaniu zadań i motywowaniu ludzi przez menedżera. Przyswojona wiedza
na temat komunikacji i budowania relacji jest wysoce przydatna w sytuacjach konfliktowych w pracy i podczas tworzenia zgranego
i zmotywowanego zespołu pracowniczego. Każdemu uczestnikowi pomagamy określić styl kierowania, w którym najbardziej się odnajduje i adekwatnie do niego dobieramy techniki komunikacji, które sprawią iż stanie się on bardziej wpływowy i wiarygodny
w oczach pracowników. Ukazujemy jak ważna jest umiejętność rozmowy i traktowania podwładnych z szacunkiem oraz jaki ma ona wpływ na końcowe efekty pracy, ponadto uczestnicy dowiedzą się jak wdrożyć w życie odpowiednie nawyki i zachowania cechujące dobrego menedżera.

Siłę i odporność psychiczną definiuje się jako zdolność człowieka do radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami oraz presją. Żeby odnieść sukces
w pracy nie wystarczy tylko wiedza i kompetencje, należy dodatkowo radzić sobie ze stresem, posiadać silny charakter i samozaparcie. Zapraszamy
na szkolenie z budowania siły i odporności psychicznej, z którego nabyta wiedza przybliży was do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

 

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczymy jak radzić sobie w sytuacjach stresowych oraz przedstawimy skuteczne techniki relaksacyjne. Trenerzy pokażą w jaki sposób zarządzać swoją uwagą  i koncentracją. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać swoje stany emocjonalne i radzić sobie z nimi co pomoże im w budowaniu silnego charakteru. Zapoznają się z symptomami wypalenia zawodowego i sposobami ich przeciwdziałania. Na szkoleniu także pokazujemy jak rozwinąć umiejętność wzmacniania siły i samokontroli, co wpłynie na zwiększenie zadowolenia z wykonywania obowiązków zarówno służbowych,
jak i tych z życia prywatnego. Uczestnicy na zajęciach będą analizować poziom swoich zasobów i ograniczeń jakie ich wstrzymują. Wiedza zdobyta
na szkoleniu przełoży się na zwiększenie wytrzymałości osobistej, odwagi i kontroli nad emocjami.

Umiejętność pracy w zespole to bardzo ceniona cecha przez pracodawców. Często kandydaci ubiegający się o stanowisko zamieszczają ją w swoim CV,  ważne jest jednak żeby faktycznie miała ona swoje pokrycie w praktyce a nie była tylko dodatkiem do aplikacji. Kompetencja ta może diametralnie zaważyć na efektywności pracy a koniec końców sukcesie firmy. Centrum Rozwoju i Edukacji niezmiernie ceni sobie dobrą atmosferę i zgrany zespół,
co pozytywnie przekłada się na nasze wyniki dlatego poprzez organizację takiego szkolenia chcielibyśmy pomóc też innym.

 

 

 

Umiejętności:

 

Szkolenie przede wszystkim opiera się na zajęciach praktycznych pod okiem wykwalifikowanego trenera. Uczestnicy dyskutują, planują i wspólnie rozwiązują problemy. Działania w grupie pozwolą im poznać różne style pracy, które preferują ich współpracownicy. Uczymy bezkonfliktowego wyrażania opinii, które pozwoli pracownikom w pełni dzielić się swoim punktem widzenia bez zbędnych napięć w firmie. Uczestnicy odkryją jakie
są mocne i słabe strony ich zespołu, w czym mają przewagę nad innymi a nad czym muszą jeszcze popracować, a także zapoznają się z naukowymi modelami i metodami występującymi podczas prac zespołowych. Ponadto przeprowadzone gry i wspólne rozwiązywanie zagadek zacieśnią więzy wśród współpracowników i pozwolą im bardziej wzajemnie siebie poznać.


Efektywność osobista polega na osiąganiu jak najlepszych rezultatów dokonywanych działań przy jak najmniejszym nakładzie czasu, pracy,
czy pieniędzy. Żeby do takiej efektywności dojść w pierwszej kolejności należałoby nabyć umiejętność zarządzania czasem. Zapraszamy na szkolenie,
na którym uczymy planowania i umiejętnego wyznaczania priorytetów zarówno w pracy jak i życiu osobistym w celu jak najskuteczniejszej
i najsprawniejszej realizacji zadań bez poczucia straty czasu.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczymy wydajności w działaniu, która pozwoli na realizację zamierzonych celów bez zwiększania liczby przeznaczonych na to godzin.
Nasi trenerzy dzielą się różnymi technikami i metodami zarządzania czasem z uwzględnieniem work - life balance, które pozwala zachować równowagę między pracą a życiem poza nią. Uczestnicy uświadomią sobie, jakie powielane przez nich nawyki ‘kradną’ czas i nauczą się nim gospodarować tak
aby ich unikać.  Wprowadzenie w życie systemu planowania przeniesie się na zmniejszenie poziomu stresu, co wpłynie na zwiększoną satysfakcję
z wykonywanej pracy. Uczestnicy nauczą się radzić sobie z odpowiedzialnością wykonywania zadań w wyznaczonym terminie oraz nauczą się regularnie monitorować swoje postępy.  Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli uczestnikom zachować więcej energii, determinacji, zwiększy zakres ich czasu wolnego i uświadomi, że zostawanie w pracy po godzinach nie jest konieczne dla  zwiększenia swojej efektywności.Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi rozpoznawać i radzić sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz  innych osób. Trafne rozpoznawanie emocji wpływa na podejmowanie właściwszych decyzji, skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów i ułatwia komunikację z innymi, zaś work life balance to nic innego niż równowaga między pracą, a życiem osobistym. Zapraszamy na szkolenie wszystkich chętnych, którzy chcieliby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne oraz efektywnie pogodzić swój prywatny czas z pracą.

 

 

Umiejętności:

 

Szkolenie pozwala zrozumieć znaczenie emocji swoich i innych, rozróżniać je oraz rozpoznawać mechanizmy, na których się opierają. Uczestnicy zrozumieją przebieg reakcji emocjonalnych, ich skutków oraz nauczą się identyfikować czynniki negatywnych emocji  i  im przeciwdziałać.  Trenerzy wskażą metody potrzebne do zwiększenia uwagi i czujności na swoje emocje oraz przeprowadzą trening wzmacniania emocji pozytywnych. Uczestnicy przeanalizują jak najefektywniej zmienić swoje nawyki i stworzą swój osobisty plan ich trenowania w celu podniesienia jakości swojego życia. Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją jak budować pozytywne kontakty ze współpracownikami i klientami. Wiedza zdobyta na szkoleniu przyda się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, podniesie efektywność działań odbiorców i pomoże zapobiegać frustracjom.Szkolenia wynikające z ustawy

25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie unijne o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepisami dotyczącymi ich swobodnego przepływu zwane inaczej RODO. Zasady RODO obowiązkowo muszą zostać wcielone w każdej instytucji bądź firmie, która dysponuje danymi osobowymi z tego też względu oferujemy szkolenie, które pozwoli zrozumieć od podszewki na czym polega to rozporządzenie
i jak należy się do niego stosować.

 

Umiejętności:

 

Aby poprawnie wdrożyć RODO w swojej firmie należy najpierw zapoznać się ze stosowanymi w nim pojęciami. Uczestnicy szkolenia zaznajamiają się
z definicją danych osobowych i źródłami praw regulujących zasady ich przetwarzania. Trenerzy przedstawiają i omawiają wymaganą do wprowadzenia RODO dokumentację. Na szkoleniu objaśniane są zasady przetwarzania danych osobowych w firmie i kto ponosi za nie odpowiedzialność. Uczestnicy poznają różnice między ABI i ASI oraz analizują jaki związek z danymi osobowymi może mieć PPOŻ. Szkolenie kończy się dyskusją, czy RODO
może przywdziać miano pewnego rodzaju rewolucji. Wdrażając RODO w swojej firmie, pokażesz, że zależy Ci na bezpieczeństwie danych swoich pracowników i klientów, co pozytywnie wpłynie na rozwój twojego przedsiębiorstwa, umocnienie więzi ze stałymi klientami i pozyskanie nowych,
a udział w naszym szkoleniu sprawi, że cały ten proces stanie się łatwiejszy.

Kursy

 

Jednym z najczęściej powielających się wymogów w ofertach pracy jest znajomość programu Microsoft Excel. Pomimo, iż większość kandydatów twierdzi, że bardzo dobrze sobie z nim radzi to w praktyce jednak tylko nieliczni posługują się nim biegle. Jeśli chcesz już na starcie wywrzeć dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy i stać się bardziej pożądanym pracownikiem na rynku pracy, bądź po prostu podszkolić z funkcji jakie oferuje ten program, zapraszamy na nasz kurs.

 

 

Umiejętności:

 

Na kursie przekazujemy wiedzę na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu wraz z ich praktycznym zastosowaniem. Uczestnicy nauczą się formatować wiersze, kolumny i komórki. Zdobędą wiedzę potrzebną do tworzenia formuł, wykresów i tabel. Dokładna znajomość arkuszy kalkulacyjnych sprawi, że będą z łatwością analizować informacje i podejmować decyzje oparte na danych. Umiejętność biegłego posługiwania
się takimi narzędziami jak sortowanie i filtrowanie przyspieszy i ułatwi pracę. Dzięki ćwiczeniom pod okien trenerów uczestnicy nauczą się tworzenia często przydatnych w Excelu tabel i wykresów przestawnych. Z pozoru trudny program jakim wydaje się Excel po kursie nie będzie już sprawiał trudności w użytkowaniu.

 

Interesujesz się tematyką funduszów unijnych, ubiegasz się o dofinansowanie dla swojego biznesu, chciałbyś pracować na stanowisku specjalisty
do spraw pozyskiwania dotacji unijnych, bądź chcesz po prostu podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie? Zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie, na którym zdobędziesz potrzebną wiedzę do realizowania projektów finansowanych przez UE.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu wprowadzamy w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego pisania wniosków inwestycyjnych z załącznikami zgodnie z prawem zamówień publicznych. Trenerzy przekażą wiedzę na temat głównych źródeł uzyskiwania funduszy z Unii. Uczestnicy nauczą się tworzyć budżet i zapoznają się z zasadami kwalifikowalności wydatków w projekcie. Na szkoleniu przedstawiamy wszystkie etapy aplikowania o wsparcie finansowe. Uczestnicy nauczą się poprawnie definiować ideę i koncepcję projektu oraz określać jego cele
i zadania. Ukazujemy jak wygląda procedura oceny oraz jakie błędy najczęściej popełnia się podczas składania wniosków. Uczestnicy dowiedzą się
jak skutecznie promować swój projekt, jak dobrać adresatów i jakie obrać strategie jego promocji oraz nauczą się jak konstruować rachunek jego zysków i strat.


Pracownik biurowy to jeden z najbardziej popularnych i pożądanych zawodów występujących na rynku pracy. Do obowiązków pracownika biurowego należą m.in. administrowanie, całościowa obsługa biura, kontakt z klientami, rekrutacja, czy zajmowanie się korespondencją i dokumentacją. Z racji
na uniwersalny charakter tego zawodu zakres obowiązków uzależniony jest od stanowiska i przedsiębiorstwa. Jeśli interesuje cię praca biurowa zapraszamy na nasz kurs w celu profesjonalnego wprowadzenia w specyfikę zawodu.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu przekazujemy wiedzę wymaganą do pracy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego. Uczestnicy nauczą się jak sporządza się umowy i jak sprawować nadzór nad dokumentami firmowymi. Dowiedzą się jak prawidłowo obsługiwać interesantów i organizować czas pracy. Trenerzy doradzą jak utrzymać dobrą komunikację z współpracownikami i jak dbać o higienę i bezpieczeństwo w pracy. Uczestnicy poznają techniki archiwizowania danych i wprowadzania ich do systemu. Nauczą się jak sporządza się sprawozdania, protokoły i notatki służbowe. Kursanci zapoznają
się z wszystkimi wymaganymi procesami potrzebnymi do wprowadzenia nowego pracownika do firmy. Przyswoją zasady dobrej obsługi klienta obowiązujące zarówno przy spotkaniach jak i rozmowach telefonicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie pozwolą stać się bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy, podnieść lub potwierdzić swoje obecne kwalifikacje.

Z grafiką na obecny moment mamy styczność w każdej branży. Graficy komputerowi są niezmiernie cenieni w dzisiejszych, nacechowanych niesamowicie szybkim rozwojem technologicznym i wszechobecną komputeryzacją czasach. Na rynku można zaobserwować niekończący się popyt na pracowników specjalizujących się w zawodach związanych z nową technologią. Zawód grafika charakteryzuje się nieustannym zdobywaniem kompleksowej wiedzy  oraz śledzeniem na bieżąco pojawiających się nowości z tego też względu samodzielne kształcenie się w tym zawodzie nie jest takie proste ponieważ można przez to nabrać złych nawyków, które będą hamowały rozwój i rzutowały później na efektywność pracy, aby tego uniknąć zapraszamy na nasze certyfikowane szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, którzy podzielą się fachową i sprawdzoną wiedzą w tej dziedzinie.

 

 

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczestnicy poznają charakter zawodu od strony teoretycznej i psychologicznej. Będą pracować w  takich programach jak Photoshop i CorelDraw ucząc się  jak tworzyć i edytować grafikę rastrową i wektorową. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z narzędzi jakie oferują oba programy, będą m.in. pracować na warstwach i maskach, uczyć się estetyki i prawidłowego dobierania kolorów, tworzenia animacji, logo i reklam. Dowiedzą się jak obchodzić się z plikami w formacie RAW, jak retuszować i dokonywać korekty zdjęć, pracować z grafiką w różnych przestrzeniach barwnych a ponadto zapoznają się z niezwykle ciekawym technikami fotomanipulacji. Trenerzy pokażą na co zwracać uwagę w projektach i czego w nich nie stosować, przybliżą jakie można napotkać ograniczenia ze strony pracodawcy bądź klienta a także przekażą wiedzę na temat tego jak stworzyć atrakcyjne, profesjonalne portfolio.

 

 

KURS ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM ECDL

Cechą charakterystyczną dzisiejszych czasów jest szybki postęp technologiczny. Zdecydowana większość firm posiada w swoich siedzibach własną sieć aby usprawnić pracę zatrudnionym. Awaria takiego systemu może poważnie zaszkodzić poprawnemu działaniu przedsiębiorstwa, dlatego też istotną tutaj rolę odgrywają administratorzy sieci. Centrum Rozwoju i Edukacji idąc z duchem czasu przedstawia certyfikowane szkolenia administratorów sieciowych Mikrotik.

 

 

Umiejętności:

 

Uczestnik w początkowej fazie kursu zostaje wprowadzony do systemu MikroTik RouterOS i poznaje tajniki jego konfiguracji. Teoretyczna wiedza,
którą posiądzie pozwoli upłynnić i usprawnić późniejszą pracę z systemem oraz z radzeniem sobie z problemami i wyzwaniami, które może napotkać
na swojej drodze. Uczestnicy podczas kursu zapoznają się z protokołami ARP i STP oraz zostają wdrożeni w standardy usług sieci QoS. Oprócz tego nauczą się samodzielnie ustawiać firewall’a, konfigurować hosty DHCP oraz nabędą umiejętności efektywnego zarządzania siecią i usługami.
W związku z charakterem pracy administratora, jak i szybkim rozwojem IT zależy nam aby uczestnicy z naszą pomocą nauczyli się radzić z presją czasu
i byli gotowi do samodzielnej nauki opartej na jakże szybko pojawiających w tej branży nowościach . Chcemy nauczyć ich logicznego myślenia
i panowania nad emocjami tak aby uniknęli niepotrzebnych błędów i stali się w swojej pracy bardziej efektywni.

 

KURS ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM MIKROTIK

Z działem kadr i płac możemy się spotkać w prawie każdej firmie, dlatego też popyt na pracowników z taką specjalizacją nie maleje. Do obowiązków osoby pracującej w dziale kadr zalicza się prowadzenie dokumentacji zatrudnienia, umów, sporządzanie list płac, przestrzeganie przepisów BHP,
a także motywacja i rekrutacja pracowników . Wszystkich tych rzeczy uczymy na oferowanym przez nas kursie, na który serdecznie zapraszamy, ponadto obszerny zakres wiedzy przekazywanej na zajęciach obejmuje także tematykę przydatną na stanowiskach finansowych, w dziale HR, czy w pracy
w sekretariacie.

 

 

Umiejętności:

 

Na kursie uczymy praktycznego naliczania wynagrodzeń: uczestnik będzie potrafił rozliczać wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy, urlopów wypoczynkowych i chorobowych oraz zasiłków. Na zajęciach trenerzy wraz z podopiecznymi dokładnie analizują kodeks pracy, omawiają wynikające
z niego obowiązki, uprawnienia i obowiązujące zasady. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu prowadzenia rozliczeń podatkowych i umów oraz nauczą się jak prowadzić dokumentację kadrową. Na kursie szkolimy z obsługi charakterystycznych dla pracy w kadrach programów, jakimi są Płatnik, Symfonia oraz Optima. Zdobyte umiejętności pozwolą nabyć kursantom cechy takie jak samodzielność i odpowiedzialność, które są oczekiwane
od pracowników na stanowiskach tego typu.

Metoda Montessori zakłada, że każde dziecko jest inne i co za tym idzie do kwestii ich rozwoju powinno podchodzić się indywidualnie. Najlepsze efekty przynosi pozwolenie podopiecznemu na samodzielne zdobywanie doświadczeń, co doprowadzi do wykształcenia jego zainteresowań i motywacji. Zapraszamy na kurs, który pokaże jak współpracować z dzieckiem aby pomóc mu poprawnie rozwinąć aparat mowy
 
 

Umiejętności:

 

Na kursie przedstawiamy jak wygląda proces rozwoju mowy u dziecka i z jakimi zagrożeniami można się spotkać w jego trakcie. Uczestnicy nauczą
się rozpoznawać wady wymowy oraz poznają metody potrzebne dla ich przeciwdziałania. Trenerzy pokażą jakimi pomocami dydaktycznymi i literaturą się posiłkować podczas wychowywania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w jaki sposób tworzy się własne materiały dydaktyczne. Kursanci nabędą umiejętność wczesnego zauważania wad wymowy i wyrobią w sobie większą wrażliwość, co wpłynie pozytywnie na ich podejście
do dzieci. Kurs sprawi, że uczestnicy zrozumieją jak istotne jest samokształcenie w rozwoju dziecka i jak dużą wagę odgrywa w nim praca zespołowa.CLIL (Content and Language Integrated Learning) to metoda rekomendowana przez Komisję Europejską, polegająca na jednoczesnym przekazywaniu treści nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Sposób w jaki prowadzone są zajęcia zwiększa motywację do nauki języka obcego i ułatwia w przyszłości mobilność zawodową. Zapraszamy pedagogów na szkolenie z metodologii CLIL.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczymy na czym dokładnie polega metoda CLIL i jak ją stosować w nauczaniu. Uczestnicy dowiedzą się jakie są efektywne techniki nawiązywania współpracy z uczniami. Trenerzy wyjaśnią na czym polegają różnice między interakcją pionową i poziomą. Na zajęciach analizowane
są sposoby wzbudzania kreatywności w uczniach i rozwiązywania problemów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. co to jest klasyfikacja celów nauczania (Taksonomia Blooma) i jak ją stosować podczas pracy z podopiecznymi. Wiedza przyswojona na szkoleniu pozwoli na nauczanie w sposób efektywny i interesujący dla uczniów, co sprawi, że staną się oni o wiele bardziej zainteresowani poruszaną tematyką i zmotywowani do samodzielnego pogłębiania wiedzy.


Zapraszamy na certyfikowany kurs komputerowy z elementami finansowo – księgowymi stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.
Nasz kurs sprawi, że podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększysz swoje szanse na rynku pracy.  Pomagamy opanować podstawy obsługi komputera i programów takich jak Word i Excel oraz wprowadzamy w świat finansów i księgowości.


 

 

Umiejętności:

 

Nasz kurs przygotuje Cię do pracy o charakterze biurowym. Na zajęciach objaśniamy funkcje niezwykle przydatnych i najczęściej stosowanych w pracy programów takich jak Word i Excel. Nasi wykwalifikowani trenerzy uczą jak formatuje i edytuje się tekst, pokażą jak ułatwić i przyspieszyć swoją pracę
za pomocą oferowanych w programach narzędzi. Kursanci zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia tabel i wykresów oraz dowiedzą się jak tworzyć raporty
i rozliczenia. Uczestnicy zapoznają się z prawem pracy, zrozumieją jakie wynikają z niego prawa, obowiązki oraz stosowane zasady. Nauczą się na czym polegają ubezpieczenia społeczne i podatki oraz jak się je rozlicza. Na kursie dowiedzą się jak naliczać wynagrodzenia i jak zmieniają się one podczas różnego rodzaju urlopów, czy zwolnień z pracy oraz poznają  jak działają zasiłki i jakie kryją się za nimi przepisy i uprawnienia.

 

KURS ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM ECDL