Kursy

Jednym z najczęściej powielających się wymogów w ofertach pracy jest znajomość programu Microsoft Excel. Pomimo, iż większość kandydatów twierdzi, że bardzo dobrze sobie z nim radzi to w praktyce jednak tylko nieliczni posługują się nim biegle. Jeśli chcesz już na starcie wywrzeć dobre wrażenie na potencjalnym pracodawcy i stać się bardziej pożądanym pracownikiem na rynku pracy, bądź po prostu podszkolić z funkcji jakie oferuje ten program, zapraszamy na nasz kurs.

 

 

Umiejętności:

 

Na kursie przekazujemy wiedzę na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu wraz z ich praktycznym zastosowaniem. Uczestnicy nauczą się formatować wiersze, kolumny i komórki. Zdobędą wiedzę potrzebną do tworzenia formuł, wykresów i tabel. Dokładna znajomość arkuszy kalkulacyjnych sprawi, że będą z łatwością analizować informacje i podejmować decyzje oparte na danych. Umiejętność biegłego posługiwania
się takimi narzędziami jak sortowanie i filtrowanie przyspieszy i ułatwi pracę. Dzięki ćwiczeniom pod okien trenerów uczestnicy nauczą się tworzenia często przydatnych w Excelu tabel i wykresów przestawnych. Z pozoru trudny program jakim wydaje się Excel po kursie nie będzie już sprawiał trudności w użytkowaniu.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Realizacja warsztatów „krok po kroku” z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać prawidłowy projekt oraz skonstruować poprawną analizę finansową.
 • Funkcje wbudowane MS Excel.

Tematy poruszane na szkoleniu:

 • Fundusze europejskie dla firm na lata 2014-2020
 • Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych
 • Warsztaty z wypełniania dokumentacji projektowej
 • Analiza finansowa projektu
 • Procedura prawidłowego rozliczenia projektu

Pracownik biurowy to jeden z najbardziej popularnych i pożądanych zawodów występujących na rynku pracy. Do obowiązków pracownika biurowego należą m.in. administrowanie, całościowa obsługa biura, kontakt z klientami, rekrutacja, czy zajmowanie się korespondencją i dokumentacją. Z racji
na uniwersalny charakter tego zawodu zakres obowiązków uzależniony jest od stanowiska i przedsiębiorstwa. Jeśli interesuje cię praca biurowa zapraszamy na nasz kurs w celu profesjonalnego wprowadzenia w specyfikę zawodu.

 

 

Umiejętności:

 

Na szkoleniu przekazujemy wiedzę wymaganą do pracy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego. Uczestnicy nauczą się jak sporządza się umowy i jak sprawować nadzór nad dokumentami firmowymi. Dowiedzą się jak prawidłowo obsługiwać interesantów i organizować czas pracy. Trenerzy doradzą jak utrzymać dobrą komunikację z współpracownikami i jak dbać o higienę i bezpieczeństwo w pracy. Uczestnicy poznają techniki archiwizowania danych i wprowadzania ich do systemu. Nauczą się jak sporządza się sprawozdania, protokoły i notatki służbowe. Kursanci zapoznają
się z wszystkimi wymaganymi procesami potrzebnymi do wprowadzenia nowego pracownika do firmy. Przyswoją zasady dobrej obsługi klienta obowiązujące zarówno przy spotkaniach jak i rozmowach telefonicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie pozwolą stać się bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy, podnieść lub potwierdzić swoje obecne kwalifikacje.

Z grafiką na obecny moment mamy styczność w każdej branży. Graficy komputerowi są niezmiernie cenieni w dzisiejszych, nacechowanych niesamowicie szybkim rozwojem technologicznym i wszechobecną komputeryzacją czasach. Na rynku można zaobserwować niekończący się popyt na pracowników specjalizujących się w zawodach związanych z nową technologią.
Zawód grafika charakteryzuje się nieustannym zdobywaniem kompleksowej wiedzy  oraz śledzeniem na bieżąco pojawiających się nowości z tego też względu samodzielne kształcenie się w tym zawodzie nie jest takie proste ponieważ można przez to nabrać złych nawyków, które będą hamowały rozwój i rzutowały później na efektywność pracy, aby tego uniknąć zapraszamy na nasze certyfikowane szkolenie prowadzone przez profesjonalistów, którzy podzielą się fachową i sprawdzoną wiedzą w tej dziedzinie.

 

 

 

 

 Umiejętności:

 

Na szkoleniu uczestnicy poznają charakter zawodu od strony teoretycznej i psychologicznej. Będą pracować w  takich programach jak Photoshop i CorelDraw ucząc się  jak tworzyć i edytować grafikę rastrową i wektorową. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z narzędzi jakie oferują oba programy, będą m.in. pracować na warstwach i maskach, uczyć się estetyki i prawidłowego dobierania kolorów, tworzenia animacji, logo i reklam. Dowiedzą się jak obchodzić się z plikami w formacie RAW, jak retuszować i dokonywać korekty zdjęć, pracować z grafiką w różnych przestrzeniach barwnych a ponadto zapoznają się z niezwykle ciekawym technikami fotomanipulacji. Trenerzy pokażą na co zwracać uwagę w projektach i czego w nich nie stosować, przybliżą jakie można napotkać ograniczenia ze strony pracodawcy bądź klienta a także przekażą wiedzę na temat tego jak stworzyć atrakcyjne, profesjonalne portfolio.

 

 

KURS ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM ECDL

 

 

 

Cechą charakterystyczną dzisiejszych czasów jest szybki postęp technologiczny. Zdecydowana większość firm posiada w swoich siedzibach własną sieć aby usprawnić pracę zatrudnionym. Awaria takiego systemu może poważnie zaszkodzić poprawnemu działaniu przedsiębiorstwa, dlatego też istotną tutaj rolę odgrywają administratorzy sieci. Centrum Rozwoju i Edukacji idąc z duchem czasu przedstawia certyfikowane szkolenia administratorów sieciowych Mikrotik.

 

 

 

 

 Umiejętności:

 

Uczestnik w początkowej fazie kursu zostaje wprowadzony do systemu MikroTik RouterOS i poznaje tajniki jego konfiguracji. Teoretyczna wiedza,
którą posiądzie pozwoli upłynnić i usprawnić późniejszą pracę z systemem oraz z radzeniem sobie z problemami i wyzwaniami, które może napotkać
na swojej drodze. Uczestnicy podczas kursu zapoznają się z protokołami ARP i STP oraz zostają wdrożeni w standardy usług sieci QoS. Oprócz tego nauczą się samodzielnie ustawiać firewall’a, konfigurować hosty DHCP oraz nabędą umiejętności efektywnego zarządzania siecią i usługami.
W związku z charakterem pracy administratora, jak i szybkim rozwojem IT zależy nam aby uczestnicy z naszą pomocą nauczyli się radzić z presją czasu
i byli gotowi do samodzielnej nauki opartej na jakże szybko pojawiających w tej branży nowościach . Chcemy nauczyć ich logicznego myślenia
i panowania nad emocjami tak aby uniknęli niepotrzebnych błędów i stali się w swojej pracy bardziej efektywni.

 

 KURS ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM MIKROTIK


 

 

 

Z działem kadr i płac możemy się spotkać w prawie każdej firmie, dlatego też popyt na pracowników z taką specjalizacją nie maleje. Do obowiązków osoby pracującej w dziale kadr zalicza się prowadzenie dokumentacji zatrudnienia, umów, sporządzanie list płac, przestrzeganie przepisów BHP,
a także motywacja i rekrutacja pracowników . Wszystkich tych rzeczy uczymy na oferowanym przez nas kursie, na który serdecznie zapraszamy, ponadto obszerny zakres wiedzy przekazywanej na zajęciach obejmuje także tematykę przydatną na stanowiskach finansowych, w dziale HR, czy w pracy
w sekretariacie.

 

 

Umiejętności:

 

Na kursie uczymy praktycznego naliczania wynagrodzeń: uczestnik będzie potrafił rozliczać wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy, urlopów wypoczynkowych i chorobowych oraz zasiłków. Na zajęciach trenerzy wraz z podopiecznymi dokładnie analizują kodeks pracy, omawiają wynikające
z niego obowiązki, uprawnienia i obowiązujące zasady. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu prowadzenia rozliczeń podatkowych i umów oraz nauczą się jak prowadzić dokumentację kadrową. Na kursie szkolimy z obsługi charakterystycznych dla pracy w kadrach programów, jakimi są Płatnik, Symfonia oraz Optima. Zdobyte umiejętności pozwolą nabyć kursantom cechy takie jak samodzielność i odpowiedzialność, które są oczekiwane
od pracowników na stanowiskach tego typu.

Metoda Montessori zakłada, że każde dziecko jest inne i co za tym idzie do kwestii ich rozwoju powinno podchodzić się indywidualnie. Najlepsze efekty przynosi pozwolenie podopiecznemu na samodzielne zdobywanie doświadczeń, co doprowadzi do wykształcenia jego zainteresowań i motywacji. Zapraszamy na kurs, który pokaże jak współpracować z dzieckiem aby pomóc mu poprawnie rozwinąć aparat mowy
 
 

Umiejętności:

 

Na kursie przedstawiamy jak wygląda proces rozwoju mowy u dziecka i z jakimi zagrożeniami można się spotkać w jego trakcie. Uczestnicy nauczą
się rozpoznawać wady wymowy oraz poznają metody potrzebne dla ich przeciwdziałania. Trenerzy pokażą jakimi pomocami dydaktycznymi i literaturą się posiłkować podczas wychowywania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w jaki sposób tworzy się własne materiały dydaktyczne. Kursanci nabędą umiejętność wczesnego zauważania wad wymowy i wyrobią w sobie większą wrażliwość, co wpłynie pozytywnie na ich podejście
do dzieci. Kurs sprawi, że uczestnicy zrozumieją jak istotne jest samokształcenie w rozwoju dziecka i jak dużą wagę odgrywa w nim praca zespołowa.

Po szkoleniu uczestnicy nabędą kompetencje z następujących obszarów:

Wiedza:

 • Uczestnik wie czym jest metodologia CLIL
 • Uczestnik wie jaka jest różnica pomiędzy interakcjami pionowymi i poziomymi i jak bardzo są one istotne
 • Uczestnik zna techniki nawiązywania efektywnej współpracy z uczniami, oraz między uczniami
 • Uczestnik zna techniki rozwiązywania problemów, oraz pobudzania kreatywności
 • Uczestnik wie jak rozpoznać style uczenia się
 • Uczestnik wie czym jest klasyfikacja celów nauczania- Taksonomia Blooma i jak prowadzić według niej swoich uczniów
 • Uczestnik wie jak stopniować poziomy nauczania dla swoich uczniów

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi zastosować metodologię CLIL w swojej pracy
 • Uczestnik potrafi nawiązywać skuteczne i zdrowe interakcje z grupą, oraz tworzyć je i utrzymywać
 • Uczestnik – Uczestnik wykazuje umiejętności wprowadzenia do grupy metod efektywnej pracy grupowej
 • Uczestnik potrafi wdrożyć techniki rozwiązywania problemów, oraz pobudzania kreatywności
 • Uczestnik potrafi zidentyfikować style uczenia się dzięki odpowiednim technikom
 • Uczestnik potrafi prowadzić zajęcia wg. Taksonomii Blooma

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik potrafi nauczać w tak efektywny i interesujący sposób, że jego podopieczni wykazują zainteresowanie poruszanymi na zajęciach tematami i samodzielnie pogłębiają wiedzę
 • Uczestnik jest świadomy swojego stylu uczenia się dzięki czemu może efektywniej zdobywać informację
 • Dzięki poznaniu technik sprawdzających style uczenia się uczestnik może pomóc w ulepszeniu jakości nauki swoim bliskim i znajomym

Zapraszamy na certyfikowany kurs komputerowy z elementami finansowo – księgowymi stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.
Nasz kurs sprawi, że podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększysz swoje szanse na rynku pracy.  Pomagamy opanować podstawy obsługi komputera i programów takich jak Word i Excel oraz wprowadzamy w świat finansów i księgowości.


 

 

Umiejętności:

 

Nasz kurs przygotuje Cię do pracy o charakterze biurowym. Na zajęciach objaśniamy funkcje niezwykle przydatnych i najczęściej stosowanych w pracy programów takich jak Word i Excel. Nasi wykwalifikowani trenerzy uczą jak formatuje i edytuje się tekst, pokażą jak ułatwić i przyspieszyć swoją pracę
za pomocą oferowanych w programach narzędzi. Kursanci zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia tabel i wykresów oraz dowiedzą się jak tworzyć raporty
i rozliczenia. Uczestnicy zapoznają się z prawem pracy, zrozumieją jakie wynikają z niego prawa, obowiązki oraz stosowane zasady. Nauczą się na czym polegają ubezpieczenia społeczne i podatki oraz jak się je rozlicza. Na kursie dowiedzą się jak naliczać wynagrodzenia i jak zmieniają się one podczas różnego rodzaju urlopów, czy zwolnień z pracy oraz poznają  jak działają zasiłki i jakie kryją się za nimi przepisy i uprawnienia.

 

KURS ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM ECDL

                      We współpracy z Al Edukacja Centrum Szkoleniowo-Doradcze zapraszamy do wzięcia udziału w  projekcie :


                                                                      ,,Wiedza i doświadczenie szansą na zatrudnienie!"

 

Projekt kierowany jest do osób BEZROBOTNYCH  lub BIERNYCH ZAWODOWO, które w dniu przystąpienia spełniają następujące kryteria:

 • są w wieku powyżej 30 r. ż.
 • zamieszkują na terenie powiatu: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, tarnogórskiego, Bytomia
  i Piekar Śląskich

 

 * mile widziane osoby z niepełnosprawnościami

 

W ramach projektu oferujemy do wyboru jedno z trzech certyfikowanych, 120 godzinnych szkoleń :

 

 

 

1) Pracownik biurowy z elementami księgowymi

 

 

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę z:

- prowadzenia dokumentacji biurowej
- biegu dokumentów w biurze i przebiegu ich archiwizacji
- zasad prowadzenia teczek pracowniczych
- zasad profesjonalnej rozmowy telefonicznej i mailowej z klientami
- redagowania pism biurowych
- zasad organizacji pracy biurowej
- elementów prawa pracy i prawa administracyjnego
- podstaw obsługi klienta i poprawnej interakcji z współpracownikami i przełożonymi
- tworzenia umów
- sposobów rozliczania świadczeń
- zasad rachunkowości i księgowości
-  funkcjonowania konta księgowego
-  funkcjonowania ksiąg rachunkowych
- klasyfikacji i sposobu ujmowania kosztów i przychodów
- sporządzania rachunków zysków i strat
- kwestii podatkowych

 

 

 

2) Opiekun osób starszych z obsługą komputera

 

Na szkoleniu dowiesz się:

 

- jaka jest rola i obowiązki opiekuna osoby starszej

- jak wygląda etyka pracy z osobą starszą

- jakie możesz napotkać problemy w pracy i czym charakteryzują się najczęściej występujące choroby u osób w wieku starszym

- jak odpowiednio dbać o higienę i pielęgnację osoby starszej

- jak zapobiegać odleżynom w przypadku osób leżących

- jak pracować z komputerem

- jak używać podstawowych opcji programów Microsoft Office

- jak sprawnie i bezpiecznie poruszać się po internecie

 

 

 

3) Rejestrator/ka medyczny z Excelem

 

 

Na szkoleniu dowiesz się:


-
jak rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną każdego pacjenta
-
jakie zasady etyki obowiązują na stanowisku rejestratora medycznego
- jak porządkować, segregować i archiwizować dokumentację medyczną przychodni
- jak weryfikować status ubezpieczenia pacjenta
- jak stosować się do zasad RODO z troską o dane pacjentów
- jak przygotowywać okresowe zestawienia, raporty i sprawozdania dla placówki
- jak zarządzać recepcją
- jak dbać o dobry wizerunek sekretariatu medycznego
- jakie są zasady świadczeń zdrowotnych
- jak profesjonalnie obsłużyć klienta i komunikować się z personelem placówki
- jak tworzyć tabele, zestawienia i inne wymagane dokumenty za pomogą programu Microsoft Excel – zakończone certyfikatem

 

 

 

 

Dodatkowo gwarantujemy:

 

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

- refundację kosztów dojazdu

- refundację kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną

 

 

Skontaktuj się z nami!