szkoleń

KALENDARIUM

2019

 • Blaski i cienie aftersales – narzędzia budowania standardów obsługi klienta i identyfikacji z marką – 09 - 10.09.2019
 • Blaski i cienie aftersales – narzędzia budowania standardów obsługi klienta i identyfikacji z marką – 09.08.2019
 • Mikrotik - MTCNA - 18-20.07.2019
 • Team Working - czyli efektywna praca w zespole - 08.07.2019
 • Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich konsekwencji - analiza potrzeb pacjenta, realizacja założeń Prawa Farmaceutycznego w zakresie możliwości stosowania tańszych zamienników
  w danym schorzeniu - 04.07.2019
 • Rozmowa telefoniczna z klientem jako narzędzie do pozyskiwania i podtrzymywania relacji - warsztat oparty na informacji zwrotnej po odsłuchaniu nagrań - 02.07.2019
 • Rozmowa telefoniczna z klientem jako narzędzie do pozyskiwania i podtrzymywania relacji - warsztat oparty na informacji zwrotnej po odsłuchaniu nagrań - 01.07.2019
 • Ambasador Marki jako sposób na intensyfikację procesu sprzedaży samochodów nowych i używanych - 18.06.2019
 • Ambasador Marki jako sposób na intensyfikację procesu sprzedaży samochodów nowych i używanych - 17.06.2019
 • Profesjonalna obsługa klienta - 13-15.05.2019
 • Zarządzanie sobą w czasie oraz podstawowe zasady efektywnego działania – 12.04.2019
 • Zarządzanie sobą w czasie oraz podstawowe zasady efektywnego działania – 11.04.2019
 • Zarządzanie sobą w czasie oraz podstawowe zasady efektywnego działania – 10.04.2019
 • Skuteczna komunikacja, czyli jak mówić, żeby nas słuchano i jak słuchać, żeby do nas mówiono –
  10-11.04.2019
 • Negocjacje handlowe i perswazja w sprzedaży – 29.03.2019
 • Microsoft Office Excel – poziom podstawowy – 27-29.03.2019
 • Ochrona Danych Osobowych – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 26.03.2019
 • Ochrona Danych Osobowych – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 22.03.2019
 • MS Word Poziom Podstawowy – 18-26.03.2019
 • Microsoft Office Excel – poziom podstawowy – 07-15.03.2019
 • After effect poziom średniozaawansowany – 28.02-01.03.2019
 • Portal Facebook jako narzędzie efektywnego marketingu w biznesie – 28.02.2019
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie po wejściu w życie Rodów – 28.02.2019
 • CorelDRAW średniozaawansowany – 11-22.02.2019
 • Budowanie siły i odporności psychicznej – 14-15.02.2019
 • Edukacja językowa Montessori w grupach o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 02-03.02.2019
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 31.01.2019
 • Bussines Coaching – 5 kroków do stworzenia skutecznego modelu biznesowego – 01-29.01.2019
 • After Effect poziom podstawowy – 28-29.01.2019
 • Team Working, czyli efektywna praca w zespole – 25.01.2019
 • Team Working, czyli efektywna praca w zespole – 24.01.2019
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie po wejściu w życiu RODO – 17.01.2019

 

 

2018

 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 27.01.2018
 • Dziewięć perspektyw prowadzenia biznesu czyli jak poprawić rentowność i zwiększyć konkurencyjność firmy korzystając z istniejących zasobów – 29.01.2018
 • Ochrona Danych Osobowych – 01.02.2018
 • Kurs Cukierniczy I stopnie – 10-11.02.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji -22.02.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 24.02.2018
 • Kurs Cukierniczy II stopnia – 02.03-04.03.2018
 • Nowe wymagania prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych – 06.03.2018
 • Ochrona Danych Osobowych – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 09.03.2018
 • Ochrona Danych Osobowych – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 10.03.2018
 • Nowe wymagania prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych – 13.03.2018
 • Nie ma to jak sprawny zespół – czyli o tym jak usunąć dysfunkcje pracy zespołowej i zwiększyć jego produktywność cz. I – 13.03.2018
 • Nie ma to jak sprawny zespół – czyli o tym jak usunąć dysfunkcje pracy zespołowej i zwiększyć jego produktywność cz. III – 14.03.2018
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w pracy z klientem w kontekście różnic indywidualnych – 15.03.2018
 • Nowe wymagania prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych – 20.03.2018
 • Nie ma to jak sprawny zespół – czyli jak usunąć dysfunkcje pracy zespołowej i zwiększyć jego produktywność cz. III – 20.03.2018
 • Nie ma to jak sprawny zespół -czyli o tym jak usunąć dysfunkcje pracy zespołowej i zwiększyć jego produktywność cz. IV – 21.03.2018
 • Ochrona Danych Osobowych – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 23.03.2018
 • Komunikacja w sprzedaży i zespole – 03.04.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisu z uwzględnieniem nowelizacji – 05.04.2018
 • Warsztat menedżerski – lider kontra zespół – 09.04.2018
 • Zarządzanie projektami – 10.04.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 14.04.2018
 • Budowanie oferty firmy – 16.04.2018
 • Nowe wymagania prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych – 18.04.2018
 • Ochrona Danych Osobowych – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 19.04.2018
 • Rozwój kompresji zespołu - 23.04.2018
 • Zarządzanie projektami – 25.04.2018
 • Ochrona Danych Osobowych – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 26.04.2018
 • Wizerunek i autoprezentacja jako narzędzie do zwiększenia obrotów w Twojej firmie – 26-27.04.2018
 • Zarządzanie projektami – 27.04.2018
 • Nowelizacja przepisów o ochronie danych osobowych – RODO – 27.04.2018
 • Sprzedaż i obsługa klienta – 28.04.2018
 • Coaching siły i odporności psychicznej dla menadżerów – 04.04—02.05.2018
 • Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstwa w aspekcie ochrony danych osobowych, w świetle aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem nowelizacji europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – 07.05.2018
 • Organizacja pracy – 07.05.2018
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznych zgodnie z RODO – 09.05.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 10.05.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 11.05.2018
 • Negocjacje – 14.05.2018
 • Tworzenie modelu biznesowego firmy. Delegowanie zadań – 16-23.05.2018
 • Sprzedaż i obsługa klienta – 19.05.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 19.05.2018
 • Ochrona Danych Osobowych na gruncie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – 19.05.2018
 • Narzędzia Coachingowe w biznesie – 21.05.2018
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych zgodnie z RODO – 21.05.2018
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w małym przedsiębiorstwie – 22.05.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 25.05.2018
 • Improwizacja i humor jako narzędzia budowania efektywności organizacyjnej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – 26-27.05.2018
 • Techniki finalizacji – 28.05.2018
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w małym przedsiębiorstwie – 28.05.2018
 • Zmiany podatkowe w 2018r., obejmujące w szczególności zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług – 08.06.2018
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientem - 11.06.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 13.06.2018
 • Aspekty funkcjonowania firm i spółdzielni socjalnych – podstawowe informacje o obowiązku ewidencyjnym na kasie fiskalnej, formach finansowania inwestycji – leasing i konieczności prowadzenia ewidencji pozabilansowej – 13.06.2018
 • Praktyczny trening zarządzania sobą w czasie – 13.06.2018
 • Reklama Social Media – Facebook jako narzędzie marketingowe – 14.06.2018
 • Wystawianie faktur VAT- 19.06.2018
 • Ochrona danych osobowych w MŚP na gruncie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – 20.06.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 21.06.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 22.06.2018
 • Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstwa w aspekcie ochrony danych osobowych, w świetle aktualnego stanu prawnego, uwarunkowanie skuteczności ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem nowelizacji europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – 26.06.2018
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój firmy – 28.06.2018
 • Czym jest RODO i jakie wprowadziło zmiany w dotychczasowych procedurach dotyczących danych osobowych – 29.06.2018
 • Tworzenie opisu produktu – 04.07.2018
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój firmy – 05.07.2018
 • Techniki sprzedaży – 11.07.2018
 • Wybór grupy docelowej – 18.07.2018
 • Zaawansowane techniki obsługi klienta z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych – 25.07.2018
 • E-marketing jako narzędzie wspierające rozwój biznesu z uwzględnieniem regulacji prawnych i wynikających z nich obowiązków – 28.07.2018
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie po wejściu w życie RODO – 16-17.07.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 22.08.2018
 • Zaawansowane narzędzia marketingu internetowego i społecznościowego z uwzględnieniem regualcji prawnych i wynikających z nich obowiązków – 23.08.2018
 • Profesjonalna Autoprezentacja sztuka świadomego kreowania wizerunku do zwiększenia dochodu w twojej firmie z uwzględnieniem regulacji prawnych i wynikających z nich obowiązków – 23.08.2018
 • Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce Google z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów o przepływie danych i informacji – 29.08.2018
 • Praktyczne przygotowanie przedsiębiorstwa w aspekcie ochrony danych osobowych, w świetle aktualnego stanu prawnego, uwarunkowanie skuteczności ochrony danych osobowych ,z uwzględnieniem nowelizacji europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. – 29.08.2018
 • Aspekty prawne dotyczące sporządzania i weryfikacji zobowiązań umownych – zagadnienia prawa materialnego w umowach handlowych – 30.08.2018
 • Różnice, które łączą zamiast dzielić efektywne komunikowanie się oraz praca w zespole z uwzględnieniem różnic indywidualnych i rodzaju dysfunkcji. – 29.08.2018
 • Różnice, które łączą zamiast dzielić efektywne komunikowanie się oraz praca w zespole z uwzględnieniem różnic indywidualnych i rodzaju dysfunkcji. – 31.08.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 24.09.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 27.09.2018
 • Techniki ozdabiania przedmiotów decoupage część I – 20.09.2018
 • Techniki ozdabiania przedmiotów decoupage część I – 27.09.2018
 • Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce Google – 27.09.2018
 • Budowanie relacji w zespole efektywne komunikowanie się oraz usuwanie dysfunkcji pracy zespołowej – 29.09.2018
 • Nie ma to jak sprawny zespół – czyli o tym jak usunąć dysfunkcje pracy zespołowej i zwiększyć jego produktywność cz. I. – 22.10.2018
 • Nie ma to jak sprawny zespół – czyli o tym jak usunąć dysfunkcje pracy zespołowej i zwiększyć jego produktywność cz. II – 23.10.2018
 • Blaski i cienie aftersales – narzędzia budowania standardów obsługi klienta i identyfikacji z marką – 25.10.2018
 • Blaski i cienie aftersales – narzędzia budowania standardów obsługi klienta i identyfikacji z marką – 26.10.2018
 • Skuteczna telesprzedaż – 26.10.2018
 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami – 30.10.2018
 • Profesjonalna obsługa klienta – 10.11.2018
 • Obsługa trudnego klienta i reklamacja – 24.11.2018
 • Ochrona Danych Osobowych obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji – 29.11.2018
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie po wejściu w życiu RODO – 11.12.2018
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie po wejściu w życiu RODO – 13.12.2018
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie po wejściu w życiu RODO – 17.12.2018
 • Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie po wejściu w życiu RODO – 18.12.2018
 • CorelDRAW Podstawowy – 21.12.2018
 • Ambasador Marki jako sposób na intensyfikację procesu Sprzedaży samochodów nowych i używanych – 11.12.2018
 • Ambasador Marki jako sposób na intensyfikację procesu Sprzedaży samochodów nowych i używanych – 12.12.2018
 • Ambasador Marki jako sposób na intensyfikację procesu Sprzedaży samochodów nowych i używanych – 13.12.2018