Proces

Badanie potrzeb

Projektowanie szkoleń

Wdrożenie

Monitoring

Badanie potrzeb

Na tym etapie dokładnie diagnozujemy kondycję biznesową organizacji. Sprawdzamy, które procesy biznesowe wymagają naprawy i określamy grupę pracowników, którzy za nie odpowiadają. Ważne jest by na tym etapie określić cel biznesowy, który ma być zrealizowany przez szkolenie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdiagnozować jakie nowe umiejętności są potrzebne pracownikom by skutecznie realizowali cele strategiczne organizacji.

Projektowanie szkoleń

Na tym etapie proponujemy konkretne rozwiązania szkoleniowe dopasowane do procesu zmiany w organizacji. Bez względu czy przygotowujemy pakiet szkoleń czy pojedynczy warsztat, zawsze tworzymy indywidualny program rozwojowy dostosowany metodami nauczania oraz profilem trenera, pod specyfikę działalności naszego klienta.

Wdrożenie

Zajmujemy się również logistyką organizacji szkoleń. Udostępniamy własne sale szkoleniowe, korodujemy obsługę cateringową, dostarczamy potrzebne materiały edukacyjne tak by uczestnicy mogli skupić się na procesie uczenia nowych umiejętności.

Monitoring

Zdajemy sobie sprawę, że trwałość zmiany jest związana ze wspieraniem nowych nawyków i umiejętności wyniesionych ze szkolenia. Dlatego każdy z uczestników po szkoleniu tworzy indywidualny plan rozwoju, który pomoże mu śledzić własne postępy. Angażujemy w cały proces przełożonych by mogli wspierać swoich pracowników. Dodatkowo po zakończonym szkoleniu, z każdym klientem utrzymujemy stały kontakt, oferując wsparcie w postaci doradztwa i konsultingu.

Scroll Up