Projekty unijne

Chorzów - Miasto Kobiet

Celem głównym projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna 60 kobiet w wieku powyżej 30 lat, osób o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia mieszkanek OSI m Chorzów.

 

Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2022 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 

  • Identyfikację indywidulanych potrzeb UP (identyfikacja potencjału oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy) i wsparcie doradcy zawodowego
  • Pośrednictwo pracy (kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby)
  • Szkolenia nakierowane na zdobycie kwalifikacji lub kompetencji (weryfikowane poprzez odpowiednie ich sprawdzenia np. w formie egzaminu.)
  • Zapewnienie UP subsydiowanego zatrudnienia służącego zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 

Chorzów
 

Realizacja celu odpowiada zapotrzebowaniu śląskiemu rynku pracy.

 

Cel główny wynika ze zdiagnozowania problemów Grupy Docelowej.

 

Cel osiągnięty będzie do 31.03.2022r

 

Wszelkie informacje dot. rekrutacji oraz działań w projekcie są dostępne na stronie internetowej projektu:   „www.chorzowmiastoprzyjaznekobietom.pl"