F.A.Q

Frequently Asked Questions

Jak można się z nami skontaktować

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kontakt do naszego konsultanta: xxx xxx xxx
Kontakt do obsługi klienta: xxx xxx xxx

Gdzie odbywają się nasze kursy i szkolenia

Większość kursów i szkoleń odbywa się w naszej siedzibie Katowice, Kotlarza 10b. Posiadamy dwie sale szkoleniowe, z czego każda może pomieścić do 16-tu osób.

Czy szkolenie może odbyć się w mojej firmie

Pomagamy przedsiębiorcą uzyskać fundusze na szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje. Przeprowadzimy Państwa firmę przez wszystkie formalności od A do Z.

Chcę uczestniczyć w szkoleniu, ile trwa czas oczekiwania na szkolenie

Od momentu złożenia kompletu dokumentów u Operatora, muszą minąć minimum 2 miesiące, jest to czas weryfikacji wniosków przez Operatora. Należy doliczyć ok. 2 tygodnie – czas przygotowania dokumentów na szkolenie i opracowanie planu szkoleniowego przez naszą firmę.

Czym zajmuje się Wasza firma

Pomagamy przedsiębiorcą uzyskaćfundusze na szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje.Przeprowadzimy Państwa firmę przez wszystkie formalności od A doZ.

Jestem fizjoterapeutą/kosmetyczką/księgową/drukarzem itd. Czy mój zawód i branża kwalifikuje się do wzięcia udziału w usługach rozwojowych

Oczywiście! Istnieją pewne wykluczenia (np. sprzedaż ryb), natomiast nie ma ograniczeń co do branży i wykonywanego zawodu. Każdy może ubiegać się o dofinansowanie.

Na co można dostać dofinansowanie

Dofinansowanie na usługi rozwojoweobejmuje kursy, szkolenia, oraz coachingi indywidualne i zespołowe.O pełnej oferowanej przez nas ofercie mogą Państwo dowiedzieć sięw zakładce szkolenia, oraz kursy.

W Państwa ofercie nie ma szkolenia, które mnie interesuje, co w takim wypadku

W przypadku, kiedy w naszej ofercie nie ma szkolenia, które Państwa interesuje prosimy o kontakt z obsługą klienta- na życzenie klientów organizujemy również szkolenia, które nie znajdują się w naszej ofercie. Może to być np. kurs prawa jazdy.

Kto może dostać dofinansowanie

Finansowanie obejmuje małe, mikro iśrednie przedsiębiorstwa, a dokładny poziom dofinansowania jestwyliczany na podstawie danych przedsiębiorstwa m.in. – wielkośćprzedsiębiorstwa, miasto ….. Dofinansowanie może wynieść 50 % -80 %.

Co z płatnością za szkolenie

W przypadku, kiedy w naszej ofercie nie ma szkolenia, które Państwa interesuje prosimy o kontakt z obsługą klienta- na życzenie klientów organizujemy również szkolenia, które nie znajdują się w naszej ofercie. Może to być np. kurs prawa jazdy.

Otrzymałem fakturę za szkolenie, a wpłaciłem już wkład własny. Czy muszę po raz kolejny płacić

Oczywiście, że nie! Państwo jako uczestnicy wpłacają jedynie kwotę wkładu własnego przed szkoleniem. To operator po rozliczeniu usługi, przelewa całość za szkolenie. Na fakturze jest adnotacja o rozliczeniu szkolenia na podstawie umowy z operatorem.

Jak rozliczyć w księgowości fakturę za szkolenie

Fakturę składa się do księgowościłącznie w umową od Operatora. Rozlicza się na tej podstawiewyłącznie kwotę wkładu własnego(wyszczególnioną w umowie nastr. 4).