Jak wygląda proces uzyskiwania

Dofinansowania

KROK
Określenie wielkości przedsiębiorstwa i poziomu dofinansowania.

W województwie śląskim każde przedsiębiorstwo ma do dyspozycji 100 tysięcy złotych na szkolenia i kursy dla swoich pracowników. Poziom dofinansowania jest określany na podstawie wielkości przedsiębiorstwa. Istnieją trzy progi procentowe dla MŚP: 80% dla mikro, 70% dla małych i 50% dla średnich przedsiębiorstw.

KROK
Projektowanie usług rozwojowych

Na tym etapie przedsiębiorca wybiera dostępne usługi rozwojowe na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl Najlepszą praktyką jest wcześniejsze zbadanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa i na jego podstawie zaprojektowanie listy usług rozwojowych (szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, oraz coachingów).

KROK
Wybór operatora i terminu wykonania usługi rozwojowej

Na terenie województwa śląskiego istnieje sześciu Operatorów do których należy się zwrócić o dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych zgodnei z harmonogramem przyjmowania wniosków. Listę wymaganych dokumentów należy przedstawić (nie później niż dwa miesiące przed datą realizacji usługi), znajdziemy na stronie każdego z operatorów.

KROK
Rozliczenie usługi rozwojowej

Po pozytywnym rozpatrzeniu wnioski dotacyjnego Operator poprosi przedsiębiorcę o podpisanie umowy na udzielenie wsparcia w ramach programu BUR RPO-WSL 2014-2020. Od tego momentu przedsiębiorca może już być pewien, że otrzyma środki na realizację usług rozwojowych.